Vähintään joka kolmas kaatuminen olisi ehkäistävissä

Kaatuminen on iäkkään väestön yleisin tapaturmatyyppi. Joka kolmas yli 65-vuotiaista ja joka toinen yli 80-vuotiaista kaatuu vuosittain. Kaatujista jopa puolet kaatuu vuoden sisällä toistamiseen. 

Tapaturmat aiheuttavat kaatumisvammoja, mutta myös ilman vammoja kaatumiset voivat aiheuttaa kaatumispelkoa. Jos kaatumisiin ei puututa ajoissa, kaatumisvammat ja kaatumispelko yhdessä heikentävät iäkkäiden toimintakykyä ja terveydentilaa nopeasti. Samalla avuntarve lisääntyy ja laitoshoidontarve aikaistuu.

Kaatumisen ehkäisykeinoista on vahvaa tieteellistä näyttöä. Tästä huolimatta Suomessa on suuret alueelliset erot muun muassa lonkkamurtumissa, kaatumiskuolemissa ja kaatumisten aiheuttamissa sairaalajaksoissa. 

Kotona asuvilla iäkkäillä yksittäisistä kaatumisen ehkäisykeinoista tehokkain on monipuolinen ja säännöllinen liikuntaharjoittelu. Kaatumisia voidaan ehkäistä myös puuttumalla kaatumisten taustalta löydettävissä oleviin yksilöllisiin vaaratekijöihin.

Referaatin lähde:

S. Karinranta & T. Kulmala., Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyssä riittää vielä tehtävää, Fysioterapia-lehti, 6/2020, s. 41-45

Julkaissut voimavaraoy

Kuntouttava kotihoito Voimavara tarjoaa kotiin tuotavia hoiva-, kotiapu-, sairaanhoito-, sekä kuntoutuspalveluja silloin kun sitä tarvitset. Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 045 7833 6406 tai sähköpostilla voimavara(at)kuntouttavakotihoito.fi