Ikäihmisten kotiharjoittelu lisäsi elämänlaatua ja vähensi sote-palvelujen käyttöä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että säännöllisesti ohjattu kotiharjoittelu paransi niiden ikäihmisten elämänlaatua, joilla oli todettu gerastenia tai sen esiaste. 

Gerastenia tunnetaan myös nimellä hauraus-raihnausoireyhtymä ja se aiheuttaa tahatonta laihtumista, lihasvoiman heikkenemistä sekä kävelynopeuden hidastumista. Oireyhtymä kasvattaa palvelujen tarvetta ja pidentää esimerkiksi sairaalajaksoja. 

Tutkimukseen osallistui 300 ikäihmistä, joiden keski-ikä oli 82-vuotta. Puolet tutkittavista osallistui fysioterapeutin ohjaamaan kotiharjoitteluun kahdesti viikossa ja loput toimivat vertailuryhmänä. Materiaalia kerättiin neljän vuoden ajalta (2014-2018). 

Tutkimukseen osallistuminen lisäsi uskoa oman kunnon kohentamiseen. Säännöllisesti kotiharjoittelua tehneet olivat hämmästyneitä siitä, että kuntoa oli mahdollista parantaa vielä korkeassa iässäkin. Tutkimuksessa esille nousi myös säännöllisen sosiaalisen kontaktin merkitys. Kotona-asumisaika ei sen sijaan eronnut tutkimusryhmien välillä ennakko-odotuksista huolimatta, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vähenivät.

Voit lukea koko tutkimuksen alla olevasta linkistä.

Effects of Home-Based Physical Exercise on Days at Home and Cost-Effectiveness in Pre-Frail and Frail Persons: Randomized Controlled Trial

Julkaissut voimavaraoy

Kuntouttava kotihoito Voimavara tarjoaa kotiin tuotavia hoiva-, kotiapu-, sairaanhoito-, sekä kuntoutuspalveluja silloin kun sitä tarvitset. Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 045 7833 6406 tai sähköpostilla voimavara(at)kuntouttavakotihoito.fi