Ikäihmisten kotiharjoittelu lisäsi elämänlaatua ja vähensi sote-palvelujen käyttöä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että säännöllisesti ohjattu kotiharjoittelu paransi niiden ikäihmisten elämänlaatua, joilla oli todettu gerastenia tai sen esiaste.  Gerastenia tunnetaan myös nimellä hauraus-raihnausoireyhtymä ja se aiheuttaa tahatonta laihtumista, lihasvoiman heikkenemistä sekä kävelynopeuden hidastumista. Oireyhtymä kasvattaa palvelujen tarvetta ja pidentää esimerkiksi sairaalajaksoja.  Tutkimukseen osallistui 300 ikäihmistä, joiden keski-ikä oli 82-vuotta. PuoletJatka lukemista ”Ikäihmisten kotiharjoittelu lisäsi elämänlaatua ja vähensi sote-palvelujen käyttöä”

Vähintään joka kolmas kaatuminen olisi ehkäistävissä

Kaatuminen on iäkkään väestön yleisin tapaturmatyyppi. Joka kolmas yli 65-vuotiaista ja joka toinen yli 80-vuotiaista kaatuu vuosittain. Kaatujista jopa puolet kaatuu vuoden sisällä toistamiseen.  Tapaturmat aiheuttavat kaatumisvammoja, mutta myös ilman vammoja kaatumiset voivat aiheuttaa kaatumispelkoa. Jos kaatumisiin ei puututa ajoissa, kaatumisvammat ja kaatumispelko yhdessä heikentävät iäkkäiden toimintakykyä ja terveydentilaa nopeasti. Samalla avuntarve lisääntyy ja laitoshoidontarveJatka lukemista ”Vähintään joka kolmas kaatuminen olisi ehkäistävissä”