Kuntouttavaa kotihoitoa asiakkaan tahdissa

Kotihoito: Heinäkuun alussa yritystoimintansa Kajaanissa aloitti Kuntouttava kotihoito Voimavara.

Toimittaja: Maaria Haikola

Jani Kortelainen ja Carla Kuuri-Riutta perustivat kevään aikana uuden kotihoitoyrityksen, jossa lähtökohtana on kuntouttaa asiakasta ja osallistaa heitä omaan arkeensa.

”Asiakkaat ovat päätekijöitä. Me olemme turvana ja avustamme tarvittaessa, mutta mahdollisimman minimaalisesti”, Kuuri-Riutta selittää.

Tarkoituksena ei ole tehdä työtä asiakkaan puolesta, vaan yhdessä tämän kanssa. Ensimmäisenä ei siis lähdetä auttamaan paitaa päälle vaan katsotaan, mitkä ovat asiakkaan kyvyt tehdä itse.

”Asiakas osallistuu siis toimintaan omien voimavarojensa puitteissa. Kuntouttavalla toimintamallilla me tuemme asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään”, Kortelainen kertoo.

Yrityksen palveluihin kuuluu erilaisia hoivapalveluita, hierontaa sekä kotiapua- ja kuntoutusta.

Kuuri-Riuta mukaan kokonaisvaltainen kuntoutus on todella soveltavaa ja asiakaskohtaista. Se ei ole pelkästään jumppaa, vaan siihen kuuluu ravitsemuksen ja unen huomioiminen, laadukas lääkehoito ja sosiaalisten suhteiden tukeminen.

Pitää olla aikaa myös seurustella asiakkaan kanssa tai vaikka istahtaa alas kahville.

”Se ei ole vain pikainen käynti ja kiireinen lähtö pois. Moni ihminen kokee yksinäisyyttä, ja siihen me pyrimme vastaamaan. Tuumaaminen tapahtuu luontevasti askareiden lomassa, kun tehdään esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa aamupalaa”, Kortelainen sanoo.

Tarve kuntouttavalle kotihoidolle nousi Kortelaisen ja Kuuri-Riutan mukaan suoraan kentältä ja omista asiakaskokemuksista.

Taustaa heillä kummallakin on kunnallisen kotihoidon puolelta, ja yrityksessä he hyödyntävät omia osaamisalueitaan. Kortelainen on työskennellyt sairaanhoitajana ja Kuuri-Riutta fysioterapeuttina.

Yrityksen pohjaa lähdettiin rakentamaan uusimmista hoito- ja kuntoutussuosituksista sekä tuntemuksista liittyen ideaaliin työpaikkaan. Kuntouttavan kotihoidon toimintamallissa käytetään myös kinestetiikkaa eli liikeaistiin perustuvaa menetelmää, jossa huomioidaan ihmisen luonnolliset liikemallit, paneudutaan vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen.

”Koko ajan ollaan asiakkaan kanssa samalla tasolla ja mennään asiakkaan tahdissa. Ei siis niin, että avustaja sanelee tahdin”, Kuuri-Riutta selittää.

Kortelaisen ja Kuuri-Riutan mielestä on tärkeää, että omannäköinen arki ja tahti toimia ovat mahdollisia myös ikääntyneillä, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt.

”Ihmisillä on paljon aliarviointia ikääntyneitä kohtaan ja omaiset voivat ajatella, ettei oma sukulainen jaksa ja kykene. Ikääntyneen usko itseen hiipuu, jos muutkaan eivät usko. Me emme voi aliarvioida asiakkaita, vaan meidän tehtävämme on tunnistaa heidän mahdollisuutensa toimia”, Kuuri-Riutta sanoo.

Vastaanotto uudelle yritykselle ja toimintamallille on ollut asiakkaiden ja omaisten puolelta hyvä. Kuntoutus on jo pidempään ollut nouseva trendi, ja sen hyödyntäminen on Kortelaiselle ja Kuuri-Riutalle mieluista. Tunnelmat uuden edessä ovat odottavaiset ja innostuneet.

Tällä hetkellä he toimivat yrityksessä kahdestaan, mutta lisää työntekijöitä on tarkoitus rekrytä tulevaisuudessa. Kiireettömyyteen ja voimavaralähtöisiin kohtaamisiin aiotaan kuitenkin panostaa siten, etteivät asiakasmäärät kasva liikaa.

”Me haluamme rakentaa hyvinvointityöpaikan, jossa pystyy tekemään eettisesti työtä”, Kuuri-Riutta selittää.

Alkuperäinen haastattelu ilmestyi Koti-Kajaanissa 14.7.2021 ja se on luettavissa näköislehdestä: https://lehdet.slpmedia.fi/621483e3-8b04-47c7-abc3-2400ce30a7c2/1

Julkaissut voimavaraoy

Kuntouttava kotihoito Voimavara tarjoaa kotiin tuotavia hoiva-, kotiapu-, sairaanhoito-, sekä kuntoutuspalveluja silloin kun sitä tarvitset. Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 045 7833 6406 tai sähköpostilla voimavara(at)kuntouttavakotihoito.fi