Ikäihmisten kotiharjoittelu lisäsi elämänlaatua ja vähensi sote-palvelujen käyttöä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) toteutetussa tutkimuksessa todettiin, että säännöllisesti ohjattu kotiharjoittelu paransi niiden ikäihmisten elämänlaatua, joilla oli todettu gerastenia tai sen esiaste.  Gerastenia tunnetaan myös nimellä hauraus-raihnausoireyhtymä ja se aiheuttaa tahatonta laihtumista, lihasvoiman heikkenemistä sekä kävelynopeuden hidastumista. Oireyhtymä kasvattaa palvelujen tarvetta ja pidentää esimerkiksi sairaalajaksoja.  Tutkimukseen osallistui 300 ikäihmistä, joiden keski-ikä oli 82-vuotta. PuoletJatka lukemista ”Ikäihmisten kotiharjoittelu lisäsi elämänlaatua ja vähensi sote-palvelujen käyttöä”